انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

گل فشان نفتلیجه گمیشان

4/اسفند/1398 مدیریت گردشگری در گلستان بدون دیدگاه

گل فشان نفتلیجه گمیشان در استان گلستان – شهرستان گمیشان و شمال شرقی روستای صفاایشان واقع شده است. گل فشان نفتلیجه در ارتفاع 26 متر از سطح آبهای آزاد جهان واقع و براثر فرونشست ریخت شناسی آن به صورت قیف پلکانی درآمده است و در وسط در چند نقطه دوایرتودرتو که محل خروج گاز است در حال جوشش دیده میشود. گل آن از رس، سیلت به رنگ خاکستری تیره تشکیل شده است و در حاشیه قیف براثر تبخیر ترکهای چند ضلعی به وجود آمده است.

گرچه توان و استعدادهای زیادی در گل فشان‌ها نهفته است و پیام آور خوبی از وضعیت درونی زمین هستند اما از لحاظ میزان و ترکیب گاز، غلظت گل، شکل، اندازه، وسعت،‌ خاصیت درمانی، نحوه فعالیت، داشتن حباب و ... به قدری با هم متفاوت هستند که انسان دچار حیرت می‌شود.

گل فشان نفتلیجه گمیشان

گل فشان نفتلیجه کجاست؟

گل فشان نفتلیجه در نزدیکی شهر گمیشان استان گلستان قرار گرفته و در مقایسه با گل فشان‌های جنوب ایران، این گل فشان روان روی بیشتری داشته و غلظت مواد خروجی آن کمتر است.

دریاچه صورتی نفتلیجه

بوی نفت خام که در اطراف این گل فشان به مشام میرسد، احتمال ارتباط آن را با منابع نفت و گاز دریای مازندران  را در ذهن ایجاد می کند و  دهانه‌های فرعی گاز که به شکل کراترهای آتشفشانی کوچک هستند از جنبه‌های زیبای این گل فشان به شمار می روند. این گلفشان  یکی از پدیده های نادر زمین شناسی بوده و  از دیدگاه گردشگری از جایگاه ممتازی برخوردار است. گلفشان نفتلیجه شهرستان گمیشان در مورخ 21/09/1395 با شماره 344 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

گل فشان نفتلیجه گمیشان

گل فشان ها یک پدیده زمین شناسی هستند که به روندهای خاص دوران زمین شناسی مربوط است و عمدتا در سازندهایی بوجود می ایند که به دوران مزوزئیک و سنوزوئیک بوده اند.

آدرس دریاچه صورتی گمیشان

گِلفشان نفتلیجه و تشکیل حوضچه آب به رنگ بنفش در ۱۵ کیلومتری شهر مرزی و ترکمن نشین گُمیش تپه مرکز شهرستان گمیشان واقع در کرانه شرقی دریای خزر امکانی جدید و بدیع در گردشگری ایران است که می تواند به واسطه خاصیت درمانی، علاوه بر رونق گردشگری طبیعی پای علاقمندان به توریسم درمانی را هم به منطقه باز کند.

 

برچسب ها: آدرس دریاچه صورتی گمیشان دریاچه بنفش گمیشان دریاچه صورتی نفتلیجه گل فشان نفتلیجه کجاست؟ گل فشان نفتلیجه گمیشاندیدگاه
دیدگاه شما :