پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (163)

کد 1081
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی جکوزی دار در شیرگاه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1078
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تک خواب در جواهردشت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 1077
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی سرای گلپر در مرزیکلا ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1076
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه سرای گلپر ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1070
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه رامسر ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
200 متر
کد 1063
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خواب در رامسر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1062
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در سوادکوه ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1046
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در جواهردشت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 1044
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو نفره پاقلعه ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
35 متر
کد 1035
+5 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی فلت سی پی سوادکوه ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1033
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در اربکله رامسر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1031
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد سزان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر
کد 1030
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد دگا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
35 متر
کد 1029
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد ون گوگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1028
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی اقامتگاه حاج محمد واحد گوگن ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
90 متر
کد 1027
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد رنوار ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
45 متر
کد 1026
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد داوینچی ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1025
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد رامبراند ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 1024
+10 رزرو موفق
اجاره کلبه مصری حاج محمد فیروزکوه ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1020
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه عمو ذبیح در علی آباد کتول ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
150 متر
کد 1015
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه فلت در لفور ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1014
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه سنتی بدون خواب در لفور ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1013
+13 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی دو خواب نزدیک سد لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1012
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی در لفور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
قبلی12345677 صفحه