پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (205)

کد 1080
+6 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه گِژگال رامسر ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
15 متر
کد 1079
+9 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه آهیل رامسر ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
18 متر
کد 1072
+12 رزرو موفق
اقامتگاه ترکمن اوی خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 20 میهمان
0 اتاق خواب
220 متر
کد 1060
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه عمو سلطان چالوس ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 1059
+9 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی کِلسکا دلیر ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1058
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن نیلای کلاله ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 30 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 1057
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن اولکام کلاله ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 10 میهمان
0 اتاق خواب
300 متر
کد 1056
+16 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن ایل کلاله ۲۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1055
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی انجول در گالیکش ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1054
+8 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش واحد نرگس ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1053
+13 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 2 ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1052
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 3 ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1050
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 1 ۴۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1038
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت سوئیت شکوفه ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
78 متر
کد 1037
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت سوئیت شقایق ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1036
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی بهشت مینودشت ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 15 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 1021
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در چلاو ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 1006
+6 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی کاشانه بندرگز ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 1004
+8 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی اقامتگاه بوم گردی خندان ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 7 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 998
+36 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق گلی ۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 997
+96 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ سوئیت افرا ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 996
+65 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق دورهمی ۶۵۹,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۹,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 995
+56 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق نارون ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 994
+16 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق ممرز ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
قبلی1234567899 صفحه