پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (160)

کد 1072
+12 رزرو موفق
اقامتگاه ترکمن اوی خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 20 میهمان
0 اتاق خواب
220 متر
کد 258
+96 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی بارانک ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
85 متر
کد 1273
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی پرچین گرگان ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1250
+3 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی در روستای رضی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1190
+1 رزرو موفق
اقامتگاه تی تی در بهشهر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1171
+12 رزرو موفق
اجاره سوییت نقلی کبودوال ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 1108
+6 رزرو موفق
اجاره ویلا لوکس جکوزی دار وارش بهشهر ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
115 متر
کد 1107
+16 رزرو موفق
اجاره ویلا دو خوابه وارش بهشهر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 1094
+6 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی مشتی ببا شیرگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
3 اتاق خواب
140 متر
کد 1085
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی قایی کلاله ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 40 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1080
+6 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه گِژگال رامسر ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
15 متر
کد 1079
+9 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه آهیل رامسر ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
18 متر
کد 1059
+9 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی کِلسکا دلیر ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1058
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن نیلای کلاله ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 30 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 1057
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن اولکام کلاله ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 10 میهمان
0 اتاق خواب
300 متر
کد 1056
+16 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن ایل کلاله ۲۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1055
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی انجول در گالیکش ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1054
+8 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش واحد نرگس ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1053
+13 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 2 ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1052
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 3 ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1050
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 1 ۴۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1038
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت سوئیت شکوفه ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
78 متر
کد 1036
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی بهشت مینودشت ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 15 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 1021
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در چلاو ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
قبلی12345677 صفحه