انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

روستای توریستی بیتم


روستای توریستی بیتم هم اکنون یکی از روستاهای تابعه شهر شاندرمن استان گیلان میباشد.بیتم به معنی بدون رطوبت یا کم رطوبت می باشد. مطابق نوشته های رابینو شاندرمن در میان طالشدولاب و ماسال قرار دارد به طوری که حدود آن از شمال به طالشدولاب و از جنوب به ماسال و از مشرق به گسکر و از مغرب به خلخال محدود می گردد.

برای اجاره هتل توریستی شاندرمن و اجاره کلبه شاندرمن 09114481870 تماس بگیرید

شاندرمن سابقاً یکی از قسمت های منطقه وسیع گسکر بوده است . از نظر ملگونف شاندرمن در سال ۱۸۶۰ میلادی (۱۲۷۷ هجری) از زمان هدایت خان دارای مردمی فقیر و دهکد هایی ویران بوده است.

بیست سال بعد زنوویف گفته است که شاندرمن دارای شانزده دهکده است که چهار دهکده از آنها خراب و بقیه کم جمعیت هستند . این ناحیه که سابقاً دارای ۱۲۵۰ نفر جمعیت بوده است اکنون دارای ۳۰۰۰ نفر جمعیت است که با کشاورزی و گله داری و پرورش زنبور عسل زندگی می کنند .اکثر این مردم به چادر نشینی عادت دارند و به تناسب فصل در کوهستانها به کوچ میپردازند .

در حدود یک قرن است که حکومت این ناحیه در خانواده خان فعلی نصرالله خان، فرزند رحیم خان، فرزند نصرالله خان، فرزند ابراهیم خان موروثی می باشد .

 
دیدگاه
دیدگاه شما :