آدرس آق قلا
واحدهای سازمانی رئیس موسسه ، روابط عمومی بین الملل ، شورای موسسه
مقطع کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری ، مکانیک ، صنایع فلزی ، نقشه برداری
رشته های تحصیلی کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد
دانشکده ها -
کتابخانه دارد
مراکز تحقیقاتی -
مقطع کاردانی ناپیوسته -
مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
مقطع کارشناسی ناپیوسته کازشناسی ناپیوسته ایمنی ، مکانیک ، نرم افزار و کامپیوتر ،‌مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
کارشناسی -
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی ، مهندسی عمران گرایش سازه و ژئوتکنیک و محیط زیست و زلزله و مدیریت ساخت و آب و سازه های هیدرولیکی
دکتری -

موسسه غیر انتفاعی لقمان حکیم

این موسسه طبق سهمیه صندوق رفاه شامل وام شهریه و یک وعده غذا برای دانشجو در نظر گرفته است.

موسسه دارای خوابگاه خودگردان می باشد.

 مراکز مرتبط موسسه غیر انتفاعی لقمان حکیم