کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی،زبان و ادبیات فارسی،حسابداری،اموربانکی،مدیریت بازرگان ، باستان شناسی
مقطع کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران -اجرایی،تکنولوژی عمران،تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر،مدیریت بازرگانی،مترجمی زبان انگلیسی، حسابداری، مدیریت بیمه، باستان شناسی، طراحی پارچه و لباس، مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
مقطع کاردانی ناپیوسته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، باستان شناسی، حسابداری، اموربانکی
مراکز تحقیقاتی -
کتابخانه کتابانه دیجیتال دارد
دانشکده ها -
رشته های تحصیلی کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد
مقطع کاردانی پیوسته اموراداری، گرافیک، طراحی دوخت ، حسابداری بازرگانی، ساختمان کارهای عمومی ساختمان، تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، مکانیک ودرو، الکترونیک -الکترونیک عمومی، نقشه کشی معماری، نرم افزار کامپیوتر، الکتروتکنیک -برق صنعتی
واحدهای سازمانی دانشجویی و فرهنگی ، آموزشی و تحصیلات فرهنگی ،پژوهشی و فناوری،پشتیبانی و توسعه
آدرس گرگان
کارشناسی ارشد حسابداری،باستان شناسی،زبان و ادبیات فارسی،طراحی شهری،
دکتری -