آدرس گرگان
واحدهای سازمانی آموزشی ، پژوهشی ،‌دانشجویی
مقطع کاردانی پیوسته کاردانی کامپیوتر-نرم افزار ، کاردانی ساتمان-کارهای عمومی ساتمان ، کاردانی نقشهبرداری-نقشه برداری ،‌کاردانی حسابداری و بازرگانی-حسابداری ،‌کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد،‌کارشناسی پیوسته ،‌کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته
دانشکده ها -
کتابخانه دارد
مراکز تحقیقاتی -
مقطع کاردانی ناپیوسته کاردان فنی عمران -ساختمان های بتنی ، کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان ، کاردان فنی عمران-نقشه برداری -ژئودزی
مقطع کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی، مدیریت بازرگانی ، روانشناسی ، مهندسی عمران-عمران، مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ، مهندسی عمران-نقشه برداری ، مهندسی صنایع ، حسابداری ، فقه و مبانی حقوق ،‌بازیگری-کارگردانی ،‌مهندسی برق
مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران ، علمی کاربردی معماری ،‌مهندسی تکنولوژی ساختمان ، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار ، مهندسی تکنولوژی نقشه برداری ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات ،‌مهندسی شهر سازی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -راه و ترابری ، مهندسی معماری -داخلی ، حسابداری ، مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست ، مهندسی عمران ،‌مهندسی معماری ،‌مهندسی عمران سازه ، مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی عمران -سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، مهندسی عمران -مهندسی مدیریت ساخت
دکتری -

مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی لامعی

مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی لامعی گرگانی مؤسسه ای است با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به آموزش دانشجویان که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده اند می پردازد.

اهداف

    1- تلاش در جهت دستیابی به اهداف مدون شورای عالی انقلاب فرهنگی

    2- ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی

    3- کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه، اشتغالزایی

    4- مشارکت در توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

 مراکز مرتبط مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی لامعی