ادرس گرگان، جاده ناهارخوران، انتهای دخانیات دوم(میناگل7)
مقطع دبستان و پیش دبستان
فوق برنامه کامپیوتر
هوشمند هوشمند

دبستان و پیش دبستانی پسرانه رشدیه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه رشدیه

كلاس­هاي هوشمند

كتابخانه اختصاصي براي كودكان

حياط زيبا و جذب

ديوارهاي نقاشي شده

كامپيوتر­هاي متعددمراکز مرتبط دبستان و پیش دبستانی پسرانه رشدیه