ادرس گنبد کاووس، خیابان خیام جنوبی، روبه روی پارک لاله کوچه پنجم
مقطع ابتدایی
فوق برنامه -
هوشمند -

پسرانه ابتدایی ره توشه