فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوبدبستان و پیش دبستانی پسرانه امین گرگان

دبستان و پیش دبستانی پسرانه امین گرگان

این مدرسه غیر دولتی می باشد

ساعت کار مدرسه: 7.5 صبح تا 3 بعدازظهر

مشاور: آموزشی, تربیتی

کارگاه و آزمایشگاه: علوم

سرویس رفت و آمد:  دارد

کتابخانه: دارد

ادرس گرگان گرگانپارس - تیرمرکزى - پلاک 2
مقطع دبستان و پیش دبستان
فوق برنامه اردو ونقاشی
هوشمند -


مراکز مرتبط دبستان و پیش دبستانی پسرانه امین گرگان