ادرس گرگان-خیابان علیمحمدی - علیمحمدی دوم(گلشهر 31)
مقطع دبیرستان غیردولتی
فوق برنامه -
هوشمند هوشمند

دبیرستان غیردولتی پسرانه علوی

دبیرستان غیردولتی پسرانه علوی

این دبیرستان در دوره اول و دوم می باشد و هوشمند استمراکز مرتبط دبیرستان غیردولتی پسرانه علوی