پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

استخردار (153)

کد 1088
+63 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی ژینگو استخردار در تنکابن ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1087
+6 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار در تنگراه ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا ۴ میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1068
+3 رزرو موفق
اجاره ویلا دو خوابه استخردار در چالوس ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
300 متر
کد 1067
+12 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار تریپلکس 4 خوابه در چالوس ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 15 میهمان
4 اتاق خواب
330 متر
کد 1051
+13 رزرو موفق
اجاره کلبه استخردار کندوج در اربکله رامسر ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1045
+3 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار تنگراه ارکیده ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1043
+12 رزرو موفق
اجاره ویلا دوبلکس استخردار دو خواب محمود آباد ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 1042
+6 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار روباز شیرود ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1040
+9 رزرو موفق
اجاره ویلا لاکچری استخردار تله کابین رامسر ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
350 متر
کد 1034
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی با استخر رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1032
+18 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار شقایق در گالیکش ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 1023
+14 رزرو موفق
اجاره ویلا در رامسر با دو استخر ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
3 اتاق خواب
متر
کد 1022
+11 رزرو موفق
اجاره ویلا 4 خواب دو استخره در شیرود ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 1009
+11 رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی کلاری استخردار در رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1008
+7 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی استخردار یاسر در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1007
+36 رزرو موفق
اجاره ویلا 6 خواب استخردار کلاری در رامسر ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
6 اتاق خواب
متر
کد 1005
+36 رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی استخردار در اربکله رامسر ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
3 اتاق خواب
250 متر
کد 1002
+12 رزرو موفق
اجاره سه خوابه استخردار جنگلی عمارت میجران ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
3 اتاق خواب
450 متر
کد 1000
+16 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار دو خواب کوهپایه رامسر ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
200 متر
کد 999
+96 رزرو موفق
اجاره ویلا چهار خواب استخردار محمود آباد ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
4 اتاق خواب
120 متر
کد 989
+23 رزرو موفق
اجاره ویلا دو خواب استخردار در محمود آباد ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 986
+18 رزرو موفق
اجاره ویلا در جنگل دالخانی با استخر ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
140 متر
کد 985
+16 رزرو موفق
اجاره ویلا دو خواب با استخر بیلیارد شیرود ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
180 متر
کد 980
+97 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار دو خواب در بلوار معلم ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر