پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (230)

کد 593
+20 رزرو موفق
رزرو کلبه ییلاقی در اولسبلنگاه ماسال ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 7 میهمان
اتاق خواب
متر
کد 585
+168 رزرو موفق
اجاره کلبه استخردار آرامش در اربکله رامسر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
3 اتاق خواب
220 متر
کد 584
+102 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی دو خوابه استخردار در اربکله رامسر ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 547
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در جواهرده ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 545
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در جواهرده ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 482
+19 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس باغ ملک ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 472
+156 رزرو موفق
کلبه جنگلی چشمه سار ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 466
+42 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کومه سوادکوه ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
24 متر
کد 463
+19 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی انجیلو سرا واحد نسیم ۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 461
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه آرامش در ماسال ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 460
+20 رزرو موفق
اقامتگاه آرامش جواهرده رامسر ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
1500 متر
کد 447
+103 رزرو موفق
اقامتگاه باغ سعدی ماسال ۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 441
+83 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی عمو وجی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 429
+120 رزرو موفق
کلبه جنگلی دوبلکس vip دنیز ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
105 متر
کد 420
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه شیروانی در اولسبلنگاه ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 419
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در اولسبلنگاه ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 418
+56 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس اولسبلنگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 392
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه در اولسبلنگاه کد 392 ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 12 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 377
+78 رزرو موفق
مزرعه توریستی کلبه درختی گلوگاه ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 366
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ارتفاعات خال اسپیت ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
40 متر
کد 360
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی سوباتان ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 11 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 358
+69 رزرو موفق
کلبه جنگلی دوبلکس 6 نفره دنیز ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 357
+62 رزرو موفق
کلبه جنگلی 4 نفره دنیز ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
42 متر
کد 347
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی ترنج ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
54 متر