پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (293)

کد 1126
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خواب در وشمه سرا ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 13 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1156
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی روما در مرکیه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 1145
+29 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار هخامنش ماسال ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 930
+65 رزرو موفق
اجاره کلبه دوخوابه چوبی گل تاج شالما ماسال ۷۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۷۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 717
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی سعید در شاندرمن ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 9 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 318
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی شریفی در ماسال کنار رودخانه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
90 متر
کد 311
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در ماسال ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 919
+14 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی سوئیسی گلبن در ماسال ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
کد 722
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در جواهرده رامسر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 1191
+97 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی در روستای بزچفت ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 721
+18 رزرو موفق
اجاره کلبه تک خواب دوبلکس شیرگاه با دو تراس رویایی ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
58 متر
کد 1198
+5 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی افرا در جواهرده رامسر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1160
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار حامد در لفور ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1204
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی رز در سوادکوه ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
90 متر
کد 1159
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی آیهان نزدیک سد لفور ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 1207
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تله کابین رامسر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1213
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی بلوط در ماسال ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
75 متر
کد 1216
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ورمیه ماسال ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
110 متر
کد 1214
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه دوخوابه جنگلی شاندرمن ماسال ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
200 متر
کد 1222
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار انذو در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1234
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تک خواب در لفور ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1205
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دیار در سوادکوه ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 731
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه سه خواب استخر سرپوشیده رامسر ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
3 اتاق خواب
250 متر
کد 1178
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار گوهری در رامسر ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر