پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

مقررات لغو رزرو میزبانان

در صورت کنسل کردن رزرواسیون از سوی کاربر میزبان

در صورت کنسلی از طرف کاربر میزبان، علاوه بر اعمال امتیاز منفی در کارنامه میزبان و کسر از امتیازات ایشان، تا سه مرتبه از سوی سامانه تذکر صادر خواهد شد. همچنین تقویم رزرو در آن روز برای ملک مزبور خاموش میشود. بعلاوه یک تذکر عمومی (مبنی بر تخلف در لغو رزرواسیون) در صفحه کاربر میزبان و صفحه اختصاصی اقامتگاه ثبت خواهد شد.

در صورت سه مرتبه تکرار کنسل کردن رزرواسیون، فعالیت کاربر میزبان در سامانه متوقف گردیده و به عنوان کاربر متخلف به سایر کاربران سامانه معرفی خواهد شد.

در صورت لغو رزرواسیون از سوی کاربر میزبان گلستانی ها تلاش خواهد کرد تا اقامتگاهی دیگر در همان محدوده جغرافیایی به کاربر میهمان معرفی نماید. در صورت عدم پذیرش کاربر میهمان، وجه پرداختی بابت رزرو بصورت کامل به حساب کاربری میهمان عودت میگردد.

ساعت تحویل اقامتگاه به میهمان، ساعت 14 (در روز آغاز رزرواسیون) و زمان تخلیه اقامتگاه توسط میهمان ساعت 12 (در روز خاتمه سفر) خواهد بود.

در صورت بروز تاخیر در تخلیه اقامتگاه (تاخیر بیش از 30 دقیقه) ، میهمان موظف خواهد بود جریمه تاخیر را پرداخت نماید. بدیهی است که تا زمان تسویه نهایی و پرداخت جریمه تاخیر، مالک اقامتگاه میتواند از عودت اسناد شناسایی و هویتی میهمان خودداری نماید.