پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

ضمانت تحویل اقامتگاه

ضمانت تحویل اقامتگاه

یکی از اساسی ترین امتیازاتی که سایت گلستانی ها  برای شما مهمانان گرامی در نظر دارد، ضمانت تحویل اقامتگاه  می باشد.

ضمانت تحویل اقامتگاه شما به دو صورت انجام می شود:

1.اقامتگاه با مشخصات درج شده در سایت مطابقت ندارد:

اگر عکس های اقامتگاه، مشخصات درج شده و آدرس آنها با موارد درج شده در سایت گلستانی ها مطابقت نداشته باشد، حداقل تا 12ساعت فرصت دارید تا ضمن تماس با ما، نوع مشکل را گزارش کرده تا ما پیگیری لازم را انجام دهیم.

2.اقامتگاه به شما تحویل داده نشده است:

در صورتی که اقامتگاهی را رزرو کردید و در ساعت و تاریخ مشخص شده به شما تحویل داده نشد، می توانید ضمن تماس با ما،موضوع را پیگیری کنید.