پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (268)

کد 1105
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دورهمی بابلکنار ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1102
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی نورین در بابلکنار ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1097
+18 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خواب سوئیسی شهسوار تنکابن ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
55 متر
کد 1096
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار کرنسیا جواهرده رامسر ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
500 متر
کد 1091
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی میچکا لفور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1081
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی جکوزی دار در شیرگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1078
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تک خواب هاوین در جواهردشت  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
63 متر
کد 1077
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی سرای گلپر در مرزیکلا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1076
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه سرای گلپر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1070
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه رامسر ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
200 متر
کد 1063
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی با وان در اربکله رامسر ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1062
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در سوادکوه ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1046
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خواب هورین در جواهردشت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 1044
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو نفره پاقلعه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
35 متر
کد 1035
+5 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی فلت سی پی سوادکوه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1033
+26 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مهرگان در اربکله رامسر ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1031
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد سزان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر
کد 1030
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد دگا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
35 متر
کد 1029
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد ون گوگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1028
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی اقامتگاه حاج محمد واحد گوگن ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
90 متر
کد 1027
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد رنوار ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
45 متر
کد 1026
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد داوینچی ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1025
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد رامبراند ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 1024
+10 رزرو موفق
اجاره کلبه مصری حاج محمد فیروزکوه ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر