انتخاب استان ارسال خبر و مقاله مکان جدید

تنگراه

کد 619
ویلای استخردار ییلدیز تنگراه ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 438
اجاره ویلا استخردار تنگراه کاج 2 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
160 متر
کد 437
اجاره ویلا استخردار تنگراه کاج 1 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
160 متر