پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (269)

کد 1024
+10 رزرو موفق
اجاره کلبه مصری حاج محمد فیروزکوه ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1020
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه عمو ذبیح در علی آباد کتول ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
150 متر
کد 1015
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه فلت در لفور ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1014
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه سنتی بدون خواب در لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1013
+13 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی دو خواب نزدیک سد لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1012
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دو خواب در لفور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1011
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه جنگلی لفور ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1003
+16 رزرو موفق
اجاره ویلای چوبی جنگلی گرگان ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
280 متر
کد 987
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه ایل میلی در رامسر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 984
+48 رزرو موفق
اجاره کلبه در تله کابین رامسر ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
30 متر
کد 983
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در دیزین کلا لاویج ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 982
+26 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تمیجان در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
30 متر
کد 975
+63 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی روباز در اربکله رامسر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 968
+93 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی در ماسال کنار دریاچه ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 943
+5 رزرو موفق
اجاره ویلا چوبى با جکوزی در کلاردشت ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸,۹۹۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
350 متر
کد 939
+52 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی گلبانو لفور ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 938
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ماه سو در زیراب ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 937
+33 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی فلت جکوزی دار ماه سو در زیراب ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
60 متر
کد 936
+18 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خوابه چوبی سوادکوه ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 934
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دوطبقه دلنشین ماسال ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 932
+26 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار کاکتوس در رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
3 اتاق خواب
120 متر
کد 931
+48 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس چوبی کاظمی در ماسال ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 917
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 916
+10 رزرو موفق
اجاره کلبه شیوایی در اولسبلنگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 15 میهمان
3 اتاق خواب
85 متر