پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (269)

کد 1195
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه دلیزه در بابلکنار ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1192
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مازوچال در روستای زیارت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا زیارت
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
90 متر
کد 1187
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی خزان در اسالم ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 1186
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کاج در اسالم ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1184
+23 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی با چشم انداز سد لفور ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1182
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ساحلی روناس در رودسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1179
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی براری در ماسال ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1176
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی کاج در بابلکنار ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1163
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار الیت در چالوس ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
2 اتاق خواب
50 متر
کد 1158
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه هفت آبشار در بابلکنار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1157
+7 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مصطفی مرکیه ماسال ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1155
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس کیمه روستای چهره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
108 متر
کد 1152
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه شیشه ای جکوزی دار در رامیان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 1147
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه شیروان 3 در ماسال ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 1146
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی شیروان ماسال ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 1143
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه محبوب بام البرز ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1142
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دیا بام بابلکنار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
50 متر
کد 1134
+33 رزرو موفق
اجاره کلبه سه خوابه سنتی در بابلکنار ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
90 متر
کد 1133
+33 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار تریپلکس در بابلکنار ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1132
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی برکه رامسر ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 1130
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دوبلکس زال شیرگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1125
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خواب لوکس در لفور ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
110 متر
کد 1124
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه آرامش در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1116
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه تک خواب کوهسان در رامسر ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر