پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (269)

کد 1248
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه تک خوابه یاس در سوادکوه ۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1247
+1 رزرو موفق
اجاره کلبه دوخوابه یاشیک چمستان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 1246
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دو خوابه فرجام در شفت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 1240
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه در دهکلان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1238
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دوخوابه جنگلی سروستان سوادکوه ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر
کد 1237
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار دو نفره در لفور ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1231
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار عشق در سوادکوه ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
42 متر
کد 1230
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی رو به رو سد لفور ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1229
+25 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی اطلس در لفور ۸۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1228
+45 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی با ویوی جنگل در پاقلعه ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1226
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کنار رودخانه در ماسال ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1225
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی ترمه در اربکله رامسر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1221
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی نیما در لفور ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 1219
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خوابه جنگلی شازده ماهان سوادکوه ۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1218
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خوابه چوبی زیزا رضوانشهر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1217
+1 رزرو موفق
اجاره کلبه عاشقانه صدف در رودبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 1212
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی لوکس در لاویج ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1210
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ماهان در لفور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1209
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی طالب دره شاندرمن ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 1208
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه میها تک خواب درسوادکوه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1202
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در سد لفور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
60 متر
کد 1199
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار در جواهرده رامسر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 1197
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی فردوس در شیرگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1196
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی شیراباد ۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۹۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر