پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (160)

کد 248
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی آلینه گالیکش ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 60 میهمان
8 اتاق خواب
متر
کد 246
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم اتاق خورشید ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
12 متر
کد 243
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 60 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 242
+65 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ساسنگ اتاق انجیلی ۶۳۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۳۵,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 45 میهمان
12 اتاق خواب
متر
کد 239
+45 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی پونه آرام واحد بلوط ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 238
+36 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی پونه آرام واحد افرا ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 237
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت سوئیت آوا ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 233
+15 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی ترکمن یورت خالد نبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 30 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 232
+68 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی رضا پارسیان ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۳۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
آزادشهر
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
1400 متر
کد 231
+98 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی دوست در زیارت ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا زیارت
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
60 متر
کد 228
+59 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی کلبه آبشار ۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 216
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی در زیارت گرگان ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا زیارت
تا 10 میهمان
4 اتاق خواب
220 متر
کد 215
+36 رزرو موفق
بومگردی بهشت پاقلعه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 6 میهمان
اتاق خواب
100 متر
کد 199
+35 رزرو موفق
اجاره ویلا علیخانی در الستان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
120 متر
کد 185
+20 رزرو موفق
خانه روستایی جهان نما ۱۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 156
+14 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی نماشان واحد تورنگ ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
1234567بعدی7 صفحه