پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (207)

کد 748
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی کلچال تنکابن ۳۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۲۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 35 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 747
+60 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی سید خنم رامسر ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
0 اتاق خواب
1800 متر
کد 744
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی گالش منزل ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۶۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 743
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی باغ بهشت تنکابن ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 742
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی می سی سوئیت تیرنگ ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 741
+18 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی می سی سوئیت تیکا ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 740
+20 رزرو موفق
رزرو بومگردی می سین اتاق کترا ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
14 متر
کد 739
+20 رزرو موفق
رزرو بومگردی می سین اتاق کچه ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
14 متر
کد 738
+20 رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی می سین اتاق کاتی ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
14 متر
کد 737
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی یادگار دوست تنکابن ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
500 متر
کد 735
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی خان سره ۲۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۷۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 30 میهمان
6 اتاق خواب
متر
کد 734
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی ویشارده ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 733
+6 رزرو موفق
اقامتگاه جنگلی در کیاسر ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 108 میهمان
18 اتاق خواب
متر
کد 718
+18 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی در شیرگاه با ویوی بی نظیر جنگلی ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 709
+19 رزرو موفق
اجاره کلبه شیرگاه با ویوی رویایی ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 708
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه سنتی در شیرگاه ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
3 اتاق خواب
120 متر
کد 686
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در بهشهر ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 35 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 677
+49 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی در افراتخته ۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 668
+20 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی در بندرگز ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا میهمان
1 اتاق خواب
340 متر
کد 659
+20 رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی رضوانشهر با ویوی عالی چسبیده به تالش ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 60 میهمان
5 اتاق خواب
متر
کد 616
+36 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی اخران ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 605
+33 رزرو موفق
کلبه های سنتی محبوب تالش ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 594
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی نیاکان ماسال ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
200 متر
کد 582
+20 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در جنت رودبار رامسر ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
متر