پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (201)

کد 920
+32 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کوکه جواهرده ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
12 متر
کد 914
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه vip ترنگ کوکه جواهرده ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 913
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی وشم کوکه جواهرده ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 899
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی آبشاران لوه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۷۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گالیکش
تا 60 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 896
+6 رزرو موفق
اجاره بومگردی ده پدربزرگ در کلاله ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کلاله
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 893
+20 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در جهان نما ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 892
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی وامنان آزادشهر ۱۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۳۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
آزادشهر
تا 25 میهمان
4 اتاق خواب
100 متر
کد 891
+69 رزرو موفق
اجاره ویلا سنتی در روستای افراتخته ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
65 متر
کد 887
+20 رزرو موفق
اجاره بومگردی خانه ابریشم رامیان اتاق گلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۶۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
9 متر
کد 879
+69 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه سنتی در جهان نما ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 30 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 871
+36 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی در شصت کلا گرگان ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 864
+26 رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی مزرعه آفتابگردان گرگان ۵۳۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۳۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
35 متر
کد 863
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی آوش در شهر بندرگز ۸۳۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۳۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
45 متر
کد 862
+20 رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی آوش در شهر بندرگز ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
45 متر
کد 852
+16 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی نماشان واحد دارکوب ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 851
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی نماشان واحد توکا ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 849
+20 رزرو موفق
اجاره بوم گردی ریگ چشمه ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 848
+36 رزرو موفق
اجاره خانه بوم گردی چشمه سعدی ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
22 متر
کد 845
+96 رزرو موفق
اجاره سوئیت مبله لوکس روستای زیارت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا زیارت
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 844
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه بوم گردی میرزا عمارت ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 843
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه بوم گردی شموشک اتاق شیروانی ۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
15 متر
کد 842
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه بوم گردی شموشک اتاق انجیلی ۱۲۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۲۵,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
25 متر
کد 841
+20 رزرو موفق
اجاره بوم گردی میرزا شموشک اتاق توسکا ۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 839
+66 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی خندان در گرگان ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر