پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (208)

کد 1036
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی بهشت مینودشت ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 15 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 1021
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در چلاو ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 1006
+6 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی کاشانه بندرگز ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 1004
+8 رزرو موفق
اجاره خانه سنتی اقامتگاه بوم گردی خندان ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 7 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 998
+36 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق گلی ۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 997
+96 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ سوئیت افرا ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 996
+65 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق دورهمی ۶۵۹,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۹,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 995
+56 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق نارون ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 994
+16 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق ممرز ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 993
+12 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق راش ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 992
+18 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق توسکا ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 991
+35 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ مینودشت اتاق زیتون ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 990
+35 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق بلوط ۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۲۱۵,۰۰۰تومان در آخر هفته
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 988
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی خندان روستای جعفر اباد ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 961
+18 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی مزرعه آفتابگردان گرگان ۵۳۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۳۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
37 متر
کد 960
+13 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی جیرا در رامیان ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 20 میهمان
4 اتاق خواب
35 متر
کد 959
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی سروناز و امیر در رامیان ۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 10 میهمان
4 اتاق خواب
4000 متر
کد 953
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت کلبه آسایش ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
9 متر
کد 952
+11 رزرو موفق
اجاره بوم گردی توراندخت اتاق روگار بندر گز ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 9 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 951
+8 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت کلبه آرامش ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
9 متر
کد 950
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت اتاق ناردون ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گلستان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 933
+35 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی مهکده ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
روستای ابر
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 927
+33 رزرو موفق
اجاره سوئیت تراس دار در روستای توسکستان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 926
+96 رزرو موفق
اجاره بوم گردی در توسکستان ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر