پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بوم گردی (205)

کد 993
+12 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق راش ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 992
+18 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق توسکا ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 991
+35 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ مینودشت اتاق زیتون ۷۲۱,۵۰۰ تومان برای هر شب ۷۲۱,۵۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 990
+35 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی ساسنگ اتاق بلوط ۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 988
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی خندان روستای جعفر اباد ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 961
+18 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی مزرعه آفتابگردان گرگان ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
37 متر
کد 960
+13 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی جیرا در رامیان ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
تا 20 میهمان
4 اتاق خواب
35 متر
کد 959
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی سروناز و امیر در رامیان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
رامیان
تا 10 میهمان
4 اتاق خواب
4000 متر
کد 953
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت کلبه آسایش ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
9 متر
کد 952
+11 رزرو موفق
اجاره بوم گردی توراندخت اتاق روگار بندر گز ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 9 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 951
+8 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت کلبه آرامش ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
9 متر
کد 950
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی توراندخت اتاق ناردون ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گلستان
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 933
+20 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی مهکده ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
روستای ابر
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 927
+33 رزرو موفق
اجاره سوئیت تراس دار در روستای توسکستان ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 926
+20 رزرو موفق
اجاره بوم گردی در توسکستان ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گرگان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 921
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه زرج بومگردی کوکه در رامسر ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 920
+32 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کوکه جواهرده ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
12 متر
کد 914
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه vip ترنگ کوکه جواهرده ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 913
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی وشم کوکه جواهرده ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 899
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی آبشاران لوه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۷۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 60 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 896
+20 رزرو موفق
اجاره بومگردی ده پدربزرگ در کلاله ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 893
+20 رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در جهان نما ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کردکوی
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 892
+20 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بومگردی وامنان آزادشهر ۱۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۳۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
آزادشهر
تا 25 میهمان
4 اتاق خواب
100 متر
کد 891
+69 رزرو موفق
اجاره ویلا سنتی در روستای افراتخته ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
علی آباد کتول
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
65 متر