پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (293)

کد 1035
+5 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی فلت سی پی سوادکوه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1034
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی با استخر رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1033
+26 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مهرگان در اربکله رامسر ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1031
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد سزان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر
کد 1030
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد دگا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
35 متر
کد 1029
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد ون گوگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1028
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی اقامتگاه حاج محمد واحد گوگن ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
90 متر
کد 1027
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد رنوار ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
45 متر
کد 1026
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد داوینچی ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1025
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی جکوزی دار حاج محمد واحد رامبراند ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 1024
+10 رزرو موفق
اجاره کلبه مصری حاج محمد فیروزکوه ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
تهران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1020
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه عمو ذبیح در علی آباد کتول ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
150 متر
کد 1015
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه فلت در لفور ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1014
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه سنتی بدون خواب در لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 1013
+13 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی دو خواب نزدیک سد لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1012
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دو خواب در لفور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1011
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه جنگلی لفور ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 1005
+36 رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی استخردار در اربکله رامسر ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
3 اتاق خواب
250 متر
کد 1003
+16 رزرو موفق
اجاره ویلای چوبی جنگلی گرگان ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
کردکوی
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
280 متر
کد 987
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه ایل میلی در رامسر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 984
+48 رزرو موفق
اجاره کلبه در تله کابین رامسر ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
30 متر
کد 983
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در دیزین کلا لاویج ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 982
+26 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تمیجان در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
30 متر
کد 975
+63 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی روباز در اربکله رامسر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر