پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (293)

کد 1138
+18 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی لیماکو استخردار در رامسر ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1134
+33 رزرو موفق
اجاره کلبه سه خوابه سنتی در بابلکنار ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
90 متر
کد 1133
+33 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار تریپلکس در بابلکنار ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1132
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی برکه رامسر ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
40 متر
کد 1130
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دوبلکس زال شیرگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1125
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خواب لوکس در لفور ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
110 متر
کد 1124
+4 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه آرامش در رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1120
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه سه خوابه سوئیسی استخردار آبگرم ماسال ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۴۹۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
3 اتاق خواب
150 متر
کد 1116
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه تک خواب کوهسان در رامسر ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 1109
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی وانکوه در اربکله رامسر ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
120 متر
کد 1105
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دورهمی بابلکنار ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1102
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی نورین در بابلکنار ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1097
+18 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خواب سوئیسی شهسوار تنکابن ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
55 متر
کد 1096
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار کرنسیا جواهرده رامسر ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
500 متر
کد 1091
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی میچکا لفور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1081
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی جکوزی دار در شیرگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1078
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تک خواب هاوین در جواهردشت  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
63 متر
کد 1077
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی سرای گلپر در مرزیکلا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1076
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه سرای گلپر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
2 اتاق خواب
95 متر
کد 1070
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه رامسر ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
200 متر
کد 1063
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی با وان در اربکله رامسر ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر
کد 1062
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس در سوادکوه ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1046
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خواب هورین در جواهردشت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 1044
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو نفره پاقلعه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
35 متر