پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (293)

کد 1209
+8 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی طالب دره شاندرمن ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 1208
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه میها تک خواب درسوادکوه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1202
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در سد لفور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
60 متر
کد 1199
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار در جواهرده رامسر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
0 اتاق خواب
20 متر
کد 1197
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی فردوس در شیرگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1196
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی شیراباد ۹۹۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۹۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1195
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه دلیزه در بابلکنار ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1192
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مازوچال در روستای زیارت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا زیارت
تا 10 میهمان
1 اتاق خواب
90 متر
کد 1187
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی خزان در اسالم ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 1186
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کاج در اسالم ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1184
+23 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی با چشم انداز سد لفور ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1182
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی ساحلی روناس در رودسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 1180
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی استخردار چالو تنکابن ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 1179
+16 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی براری در ماسال ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1177
+13 رزرو موفق
اجاره ویلا استخردار در زیراب سوادکوه ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 7 میهمان
3 اتاق خواب
100 متر
کد 1176
+12 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی کاج در بابلکنار ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 1163
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار الیت در چالوس ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
2 اتاق خواب
50 متر
کد 1157
+7 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی مصطفی مرکیه ماسال ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1155
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس کیمه روستای چهره ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
108 متر
کد 1152
+15 رزرو موفق
اجاره کلبه شیشه ای جکوزی دار در رامیان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
30 متر
کد 1147
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه شیروان 3 در ماسال ۷۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 1146
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی شیروان ماسال ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 1143
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه محبوب بام البرز ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1142
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دیا بام بابلکنار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
50 متر