پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (293)

کد 1174
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه کاپلیه جکوزی دار در شهر رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر
کد 651
+48 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی استخردار پردیس رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
156 متر
کد 644
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دهلی رامسر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 618
+65 رزرو موفق
کلبه چوبی آناناس رامسر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۴۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 2 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 247
+196 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی نیسا ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
رامیان
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1041
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دل آرام در رامسر ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
110 متر
کد 1286
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه طالبدره ماسال ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 1285
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی در علی آباد کتول ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
اجاره ویلا در علی آباد کتول
تا 2 میهمان
اتاق خواب
40 متر
کد 1283
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در لفور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 1278
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار هاوایی در اربکله رامسر ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 1277
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دو خوابه تراس شیشه ای لفور ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 1276
+5 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی تک خواب در اربکله رامسر ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1275
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه جکوزی دار سیته کوکه رامسر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
75 متر
کد 1270
+1 رزرو موفق
اجاره کلبه درختی یه خوابه دهکده سلامت برکه بهشهر ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
85 متر
کد 1269
+1 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی کپسولی دهکده سلامت برکه بهشهر ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1268
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سنتی رو به روی سد لفور ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 1267
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی دو خوابه ولشت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
75 متر
کد 1266
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه دو خوابه دریاچه ولشت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 1265
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی استخردار در بهشهر ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 1262
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی جکوزی دار برکه در انزلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
115 متر
کد 1261
+35 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی نقلی در لفور ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 1260
+2 رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی دو خواب در بندپی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
70 متر
کد 1259
+2 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی تریپلکس در جاده اسالم به خلخال ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
150 متر
کد 1258
+3 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی تک خواب در ماسال ۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر