پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

کلبه جنگلی (269)

کد 666
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی روی آب سراوان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
55 متر
کد 663
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی رشت با ویوی باور نکردنی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
45 متر
کد 662
+65 رزرو موفق
اجاره کلبه سوئیسی رهگذر ماسال ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر
کد 661
+196 رزرو موفق
اجاره بوم گردی خانه چوبی ون در فیلبند ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
60 متر
کد 659
+20 رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی رضوانشهر با ویوی عالی چسبیده به تالش ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 60 میهمان
5 اتاق خواب
متر
کد 654
+89 رزرو موفق
کلبه جنگلی ماسال در باغ 700 متری روستای کیشه خانی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 653
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه دیا شیرگاه ویوی ابدی به کوه و جنگل ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 649
+96 رزرو موفق
اجاره کلبه یک خوابه آریامن نشتارود ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 3 میهمان
1 اتاق خواب
50 متر
کد 648
+69 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی تله کابین رامسر ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 647
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه اولسبلنگاه شهبازی ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 646
+31 رزرو موفق
اجاره کلبه دوبلکس نصری در اربکله ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 636
+12 رزرو موفق
کلبه چوبی آرامش ماسال ۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
1 اتاق خواب
متر
کد 633
+20 رزرو موفق
اجاره روزانه ویلا چوبی دوبلکس ماسال ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 624
+79 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی آریسا در رامسر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 623
+35 رزرو موفق
ویلا دوبلکس چوبی آلاشت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
70 متر
کد 621
+45 رزرو موفق
اقامتگاه خانه چوبی ملج ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر
کد 612
+60 رزرو موفق
اجاره ویلا در ارتفاعات طاسکوه ماسال ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
75 متر
کد 608
+30 رزرو موفق
کلبه دوربیک رودبار گیلان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
50 متر
کد 605
+33 رزرو موفق
کلبه های سنتی محبوب تالش ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 600
+36 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی شاندرمن طالب دره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر
کد 597
+20 رزرو موفق
اجاره خانه چوبی لوکس شاندرمن ۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
گیلان
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
متر
کد 585
+168 رزرو موفق
اجاره کلبه استخردار آرامش در اربکله رامسر ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
3 اتاق خواب
220 متر
کد 584
+102 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی دو خوابه استخردار در اربکله رامسر ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹,۰۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
85 متر
کد 547
+20 رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در جواهرده ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰تومان در آخر هفته
مازندران
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
متر