پشتیبانی 09114481870 انتخاب استان ارسال خبر و مقاله ثبت اقامتگاه ۰

بومگردی (220)

کد 1108
+6 رزرو موفق
اجاره ویلا لوکس جکوزی دار وارش بهشهر ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
115 متر
کد 1107
+16 رزرو موفق
اجاره ویلا دو خوابه وارش بهشهر ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
0 متر
کد 1094
+6 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی مشتی ببا شیرگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 12 میهمان
3 اتاق خواب
140 متر
کد 1085
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی قایی کلاله ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 40 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر
کد 1080
+6 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه گِژگال رامسر ۵۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
15 متر
کد 1079
+9 رزرو موفق
اجاره بوم گردی کوکه کلبه آهیل رامسر ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
18 متر
کد 1072
+12 رزرو موفق
اقامتگاه ترکمن اوی خالد نبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 20 میهمان
0 اتاق خواب
220 متر
کد 1060
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه عمو سلطان چالوس ۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
60 متر
کد 1059
+9 رزرو موفق
اجاره اقامتگاه بوم گردی کِلسکا دلیر ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۷۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مازندران
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1058
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن نیلای کلاله ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 30 میهمان
4 اتاق خواب
متر
کد 1057
+6 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن اولکام کلاله ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۲۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 10 میهمان
0 اتاق خواب
300 متر
کد 1056
+16 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ترکمن ایل کلاله ۲۲۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۳۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
کلاله
تا 6 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1055
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی انجول در گالیکش ۵۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر
کد 1054
+8 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی گالیکش واحد نرگس ۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
متر
کد 1053
+13 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 2 ۳۸۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۴۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 8 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1052
+12 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 3 ۷۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
800 متر
کد 1050
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی رحیلا در گالیکش واحد 1 ۴۷۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
گالیکش
تا 7 میهمان
0 اتاق خواب
80 متر
کد 1038
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت سوئیت شکوفه ۹۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۹۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 5 میهمان
0 اتاق خواب
78 متر
کد 1037
+9 رزرو موفق
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت سوئیت شقایق ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 4 میهمان
0 اتاق خواب
50 متر
کد 1036
+11 رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی بهشت مینودشت ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶۵۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
مینودشت
تا 15 میهمان
7 اتاق خواب
متر
کد 1031
+6 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی حاج محمد واحد سزان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 4 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر
کد 1030
+9 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد دگا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
35 متر
کد 1029
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی جکوزی دار حاج محمد واحد ون گوگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
40 متر
کد 1028
+11 رزرو موفق
اجاره کلبه با جکوزی اقامتگاه حاج محمد واحد گوگن ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ایام تعطیل
تهران
تا 2 میهمان
0 اتاق خواب
90 متر
قبلی1234567891010 صفحه