قوانین و شرایط رزرو سوئیت


در رزروهای یک روزه اگر مسافر تا 24 ساعت قبل از تحویل منزل درخواست لغو رزرو کند 65 درصد مبلغ بیعانه مسترد می شود و 35 درصد به عنوان بیعانه و کارمزد از مبلغ توافقی کسر می گردد.

اگر مسافر پس از ورود به منزل تقاضای لغو رزرو کند می بایستی اجاره بها را بابت آن شب پرداخت کند.

در رزرو های چند روزه اگر مسافر 24 ساعت قبل از ورود به منزل در خواست لغو رزرو کند 30 درصد کل مبلغ توافق کسر می شود.

اگر مسافر پس از ورود به منزل درخواست لغو رزرو کند می بایستی 25 درصد کل مبلغ توافق به علاوه ی اجاره بهای یک شب از مبلغ توافقی را پرداخت کند و مابقی بازگرداتده می شود.

در صورتی که مسافر بابت کرایه چند شب تخفیف گرفته باشد و ایام اقامت خود را کاهش دهد صاحبخانه مجاز است میزان تخفیف را تغییر دهد.

در رزروهای طولانی مدت (30 روز و بیشتر) اگر مسافر 24 ساعت قبل از تحویل منزل درخواست لغو رزرو کند می بایستی 35 درصد کل مبلغ توافق را باید پرداخت کند.

اگر مسافر پس از ورود به منزل درخواست لغو رزرو کند می بایستی 25 درصد کل مبلغ توافق به علاوه اجاره بها بابت 10 روز را پرداخت کند.

اگر مسافر پس از گذشت حداقل 15 روز و بیشتر درخواست لغو رزرو کند میباستی اجاره بها را بابت یک ماه کامل پرداخت نماید.