ادرس گرگان , بلوار ناهارخوران , عدالت 59
مقطع راهنمایی غیر انتفاعی
فوق برنامه تشکیل کلاسهای نانو, کلاس کامپیوتر

مدرسه غیر انتفاعی پسرانه کسری

مدرسه غیر انتفاعی پسرانه کسری

مدیریت : آقای سپهریمراکز مرتبط مدرسه غیر انتفاعی پسرانه کسری