ادرس گرگان , گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت 15
مقطع متوسطه
فوق برنامه زبان خارجی
هوشمند -

متوسطه دوره اول (راهنمایی) دخترانه مهرآوران گرگان

متوسطه دوره اول (راهنمایی) دخترانه مهرآوران گرگان

ساعت کار مدرسه: 7:30 صبح الی 3 بعد ظهر

مشارو: آموزشی, تربیتی

نوع مدرسه : غیر دولتیمراکز مرتبط متوسطه دوره اول (راهنمایی) دخترانه مهرآوران گرگان