درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی دکتر انصاری(شبانه روزی)


آدرس: گرگان، خیابان پاسداران، روبروی پارک شهر، ابتدای خیابان بوعلی

درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی دکتر انصاری(شبانه روزی)

۰۱۷-۳۲۲۲۴۸۵۳
۰۹۱۲۰۹۰۳۶۹۳