فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوبمتوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان

متوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان

ساعت کار مدرسه: 7:30 صبح الی 2 بعد ظهر

مشارو: آموزشی, تربیتی

نوع مدرسه :  دولتی

امکانات : کتابخانه دارد

زبان های خارجی: انگلیسی و عربی

ادرس گرگان - جانباز30 - فکورى دهم
مقطع متوسطه دوره دوم
فوق برنامه اردو
هوشمند -


مراکز مرتبط متوسطه دوره دوم (دبیرستان) دخترانه حجاب گرگان