ادرس ميدان ملاقاتي۷
مقطع دبستان
فوق برنامه زبان , آزمایشگاه
هوشمند -

دبستان دخترانه سما

امکانات دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما دارای سایت کامپیوتر و مجهز به 20 کامپیوتر می باشد.

دبستان دخترانه سما مجهز به اتاق آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

کتابخانه دبستان دخترانه ی سما دارای 1129کتاب می باشد و محیطی آرام را جهت مطالعه ی دانش آموزان فراهم می آورد.

دبستان دخترانه سما مجهز به آشپزخانه در کنار بوفه دبستان می باشد .

محوطه مدرسه وسیع ، و مکان شاد و سرسبزی برای زنگ های تفریح دانش آموزان می باشد.

موسسه زبان سما در ساعات 16 الی 20 آماده خدمات رسانی می باشد

در هر طبقه سرویس بهداشتی موجود می باشد.