مکان تفریحی ندارد
ساعت کاری -
تعداد طبقات 4 طبقه
آدرس ولیعصر-بین عدالت 3و5
نوع مجتمع تجاری
پارکینگ ندارد

آپادانا

امکانات رفاهی مجتمع آپادانا

پله برقی دارد

مکان تفریحی برای کودکان ندارد

پارکینگ ندارد