ادرس گرگان-خیابان اول لشکر
مقطع دبستان پسرانه
فوق برنامه -
هوشمند هوشمند می باشد

دبستان پسرانه گرگان

-
اهداف مدرسه:
  1.  رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)
  2. ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی
  3. تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن‌آوری

هفت اصل كلیدی در مدرسه عبارتند از:

  1. دانش خلاق
  2. استعداد یادگیری
  3. توجه به فهم مطالب
  4. آموختن با هدف تسلط و انتقال آن
  5. ارزیابی آموخته‌ها به شكل متمركز
  6. غلبه بر مشكلات