مرکز جامع توانبخشی کوشا


آدرس: گرگان، چاله‎باغ، بین قدس 14و 16

مرکز جامع توانبخشی کوشا

تخصص (ها)

    شنوایی‎سنجی
    فیزیوتراپی
    گفتاردرمانی
    لیزردرمانی
    ماساژدرمانی
    مرکز توانبخشی
    مگنت‎تراپی
    ورزش‎درمانی

 

017-322322676