لوستر مخروطی
قیمت محصول: 90000تومان
مدل مخروطی
توضیحات این محصول