قفسی گرد 5 شعله داخل
قیمت محصول: 200000تومان
رنگ سفید - مشکی
مدل قفسی
توضیحات این محصول