شمشیری کوچک 6 شعله
قیمت محصول: 510000تومان
رنگ سفید -مشکی -مسی
مدل شمشیری کوچک
توضیحات این محصول