شمشیری بزرگ 8 شعله آنتیک
قیمت محصول: 710000تومان
مدل شمشیری بزرگ
رنگ آنتیک
توضیحات این محصول