شمشیری بزرگ 8 شعله آنتیک
قیمت محصول: 680000تومان
مدل شمشیری بزرگ
رنگ آنتیک
توضیحات این محصول