فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

استان کشور کاندیدای اجرای نظام ارجاع الکترونیک شدند ۱۳۹۶/۷/۱۲

گرگان -معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۰ استان کشور کاندیدای اجرای نظام ارجاع الکترونیک شدند و گلستان پایلوت اجرای این طرح است.

علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظام ارجاع الکترونیک یکی از اولویتهای برنامه چهارم، پنجم و۶ توسعه بوده که در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی حوزه سلامت اجرا شده است.

وی  با اشاره به اینکه سفر امروز به منظور نظارت روند اجرا و دستاوردهای نظام ارجاع الکترونیک به استان گلستان انجام شده است، افزود: با توجه به اینکه اصول و مبانی کار قابل قبول است و نیاز به ارتقا دارد اما ارزیابی در این خصوص کمی نیاز به زمان دارد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظام ارجاع الکترونیک و یا سیستم هدایت بیمار میتواند هم در کیفیت ارائه خدمات و هم دسترسی به عدالت موثر باشد.

وی در خصوص زمان اجرا نظام ارجاع الکترونیک، تصریح کرد: این طرح در پنج فاز تعریف شده که فاز اول و دوم آن ظرف دو سال آینده شروع خواهد شد.

رئیسی با بیان اینکه  تجربه دنیا نشان می دهد که برای استقرار کامل نظام ارجاع الکترونیک نیاز به زمان دارد، اظهار کرد: با بررسی های انجام شده در برخی از کشور ها استقرار این نظام ۱۵  سال طول کشید و این در کشور ایران نیازمند به زیر ساخت های قوی است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح تحول سلامت اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داد، افزود: اکنون زیرساختها تا حدودی فراهم است که دو سال دیگر زیرساختها کامل می شود که می توانیم فاز نخست و دوم این نظام را مستقر کنیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای داشتن پرونده الکترونیکی جامع نیازمند به زیرساختهای اصلی نظام ارجاع الکترونیک و پزشک خانواده هستیم که فعالیت های خوبی برای طراحی پرونده الکترونیک در کشور صورت گرفته است.

وی افزود: ۱۰ استان کشور کاندیدای اجرای نظام ارجاع الکترونیک شدند که گلستان جز نخستین استان هایی است توانسته در راستای اجرای این نظام گام بردارد.

زیر ساخت های روستایی نظام ارجاع نیازمند ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار است

رئیسی از رونمایی نظام ارجاع الکترونیک در زنجان و اردبیل طی یک ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که مبتنی بر شواهد عمل کنیم تا به موفقیت برسیم  و منجر به ارتقا کیفیت، عدالت و دسترسی مردم شود.

وی تصریح کرد: نظام ارجاع در سطح کشور برای تکمیل زیر ساخت های روستایی نیازمند به ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

منیع :‌خبرگزاری مهر