فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

هفته ششم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد ۱۳۹۶/۹/۱۱

گنبد کاووس – هفته ششم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد با شرکت ۵۵ راس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد بعدازظهر جمعه ۵۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه تا ۹ ساله و صفر تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که عبدالرحیم آرمیده با اسب شاهو زودتر از خط پایان گذشت و آرمین آق آتابای با اسب قره بیک و مهرداد خوجملی با اسب نیتروژن بارانی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که آق اویلی بشگرد با اسب لادی ماری عنوان اول را به دست آورد و جواد آچاک با اسب آنیماتو و پیمان قلرعطا با اسب بالر یانقاق به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که آق اویلی بشگرد با اسب ابرو موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی با اسب گل بوته و کمال دالیجه عطا با اسب مانلی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر شکل گرفت که بنیامین جرجانی با اسب بای بای گزل زودتر از خط پایان عبور کرد و ابوطالب چاریزاده با اسب هج آس و عبدالرحیم آرمیده با اسب آینام به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه تا پنج  ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب بای بای نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و کمال دالیجه عطا با اسب هیروژن و عیدمحمد غراوی با اسب عالم ناب نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب الیف ناز موفق به کسب مقام اول شد و عیدمحمد غراوی با اسب رونین سروین و ابوطالب چاریزاده با اسب شه راد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.