فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

درآمد نفتی ۸ ماه نخست امسال بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان است ۱۳۹۶/۹/۷

گرگان - خزانه دار کل کشور گفت: ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هشت ماه نخست امسال منابع داشتیم که ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد نفتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله اکرمی ظهر سه شنبه در ششمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استان گلستان، اظهار کرد: بودجه امسال ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۳۰۶ هزار میلیارد تومان آن باید محقق شود.

وی با بیان این که امیدواریم نتایج این همایش برای کشور سودمند باشد، ادامه داد: نگاه استاندار گلستان هزینه ای نیست و این بسیار سودمند است، نگاه هزینه ای معضلی در کشور بوده و باید تغییر پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هشت ماهه امسال منابع داشتیم که ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان متعلق به درآمد نفتی و ۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری ها است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از این درآمد واگذاری ها، ۲۷ هزار میلیارد تومان متعلق به انتشار اوراق مشارکت و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت های مالیاتی است.

وی تصریح کرد: این ارقام نسبت به سال گذشته ۳۳.۸ درصد رشد داشته و این نشان می دهد که دستگاه های اجرایی ما خوب عمل کرده اند اما نسبت به آن چه مصوب بوده ۵۰ درصد عملکرد داشته ایم.

اکرمی با بیان این که ۱۹۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصرف داشته ایم ولی درآمدهای ما ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: این اعداد با ما حرف می زنند، فاصله بین منابع و مصارف که یک رقم جدی است از تن خواه خزانه یا از ماده ۱۲۵ تأمین می شود.

تأمین بودجه با انتشار اوراق مشارکت محقق می شود

خزانه دار کل کشور یادآور شد: بودجه سال ۹۶ باید محقق شود در غیر این صورت در پرداخت حقوق ها دچار مشکل می شویم و تغییر نگاه در مدیران اجرایی ضروری است.

وی با بیان این که هر سال اتکا به درآمد نفتی کمتر می شود، اظهار کرد: باید بودجه را با مالیات و یا واگذاری به بخش خصوصی محقق کرد.

اکرمی گفت: منابع ما ۳۳.۳ درصد رشد داشته ولی مصارف ما ۳۶.۷ است، اگر منابع نداشته باشیم باید اوراق منتشر کنیم که در صورت مدیریت منعی برای آن نیست.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در هشت ماهه امسال داشتیم و حتی یک روز تأخیر در بازپرداخت آن صورت نگرفته است.

خزانه دار کل کشور با بیان این که بازار سرمایه در دولت یازدهم و دوازهم تعمیق پیدا کرده، تأکید کرد: بیشتر از دو برابر اعتبارات عمرانی سال ۹۵ در هشت ماهه امسال پرداخت نقدی و غیرنقدی عمرانی داشتیم و این رقم بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

اکرمی با بیان این که تا نوع نگاه به تأمین بودجه عوض نشود توسعه اتفاق نمی افتد، اضافه کرد: بودجه ریزی ما هم نیازمند تغییر جدی است و باید تمام کارها در چارچوب خزانه داری الکترونیکی انجام شود.